Компанията Mobila Dalin е ангажирана в оказването на финансова подкрепа на младежи в неравностойно положение